Składki


Zarząd Okręgu PZW w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr 1 z dn. 25.X.2009r. postanowił: Ustalić wysokość składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód na terenie Okręgu Biała Podlaska w 2010r.: Całoroczna członka PZW Pełna na wszystkie wody okręgu łącznie ze zbiornikami Żelizna, Opole, Mosty, Zahajki Wszystkie wody ogólnodostępne okręgu z wyłączeniem zbiorników Żelizna, Opole, Mosty, Zahajki Składka okręgowa podstawowa - pełna 136 zł 86 zł Składka okręgowa dla odznaczonych „srebrną” i „złotą” odznaką PZW, dla mężczyzn po ukończeniu 65 i kobiet 60 roku życia, młodzieży od 16 do 24 lat włącznie, żołnierzy służby zasadniczej 101 zł 51 zł Składka okręgowa dla odznaczonych odznaką PZW „Złota z wieńcami” 86 zł 35 zł Składka okręgowa uczestnik-uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu 20zł x Składka okręgowa uzupełniająca na zbiorniki Żelizna, Opole, Mosty, Zahajki 50zł x Okresowa członka PZW Składka okręgowa okresowa 1 – dniowa 40zł. 20zł Składka okresowa – 7 dni (dni kolejno następujące po sobie) 100zł 70zł Okresowa nie zrzeszeni i cudzoziemcy Składka okręgowa okresowa 1 – dzień (ważna od godz. 0.00 do godz. 24.00) 50zł. 30zł Składki okręgowe upoważniają do wędkowania wszelkimi dozwolonymi metodami zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW na wodach nizinnych na terenie Okręgu. ---------------- Opłaty okresowe dla członków PZW wykupują tylko wędkarze z innych okręgów z zachowaniem zasady, że składka na kilka dni stanowi iloczyn opłaty jednodniowej przez liczbę dni. Warunkiem nabycia opłaty okresowej przez nie zrzeszonego jest posiadanie karty wędkarskiej. Obowiązek posiadania karty wędkarskiej nie dotyczy osób do lat 14 i cudzoziemców. ----------------- Wędkarze porozumienia Okręgów Białystok, Lublin, Siedlce, Zamość, Radom, Rzeszów, Tarnobrzeg po opłaceniu składki okręgowej w swoim okręgu mają prawo wędkować na ogólnodostępnych wodach całego porozumienia. ----------------- Opłata okresowa obowiązuje tylko na terenie okręgu w którym została wykupiona . ----------------- Konto bankowe: PEKAO SA O/Biała Podlaska Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Okręgu PZW w Białej Podlaskiej nr 63 1240 2177 1111 0000 3570 4021